Vinamilk

imt-pn-8000
Tên  công ty: Vinamilk
Địa chỉ: Việt Nam
Model: IMT-PN 8000
Lưu lượng: 378 Nm3/hr
Độ tinh khiết: 99.9%
Ngành: Thực phẩm
imt-pn-8000

 

 

Related Posts:

may-nio-imt-pn-2000

Mitsui Chemicals

Tên  công ty: Mitsui Chemicals Địa chỉ: Singapore Model: IMT-PN...

may-nio-imt-pn-2000

Kulicke & Soffa

Tên  công ty: Kulicke & Soffa Địa chỉ: Singapore Model:...

imt-pn-1650-2

Kirsten Soldering

Tên  công ty: Kirsten Soldering Địa chỉ: Malaysia Model: IMT-PN...

.