may nito Kulicke & Soffa

imt-pn-1650-2
Tên  công ty: Kirsten Soldering Địa chỉ: Malaysia Model: IMT-PN 1650 Lưu lượng: 11.65 Nm3/hr Độ tinh khiết: 99.99% Dùng cho: Thí nghiệm    
may-nio-imt-pn-2000
Tên  công ty: Kulicke & Soffa Địa chỉ: Singapore Model: IMT-PN 2000 Lưu lượng: 63 Nm3/hr Độ tinh khiết: 99.5% Dùng cho: Blanketing    
.