hội thảo

Máy tạo khí nitơ Inmatec của Đức
Hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà tổng thầu Nhật Bản như: Shimizu, Obayshi, Hazama, Taisei, Nishimatsu, Nakano... các nhà thầu cơ điện  Nhật Bản như Kinden, Yurtec, Takasago, Taikisha, Kurihara, Sanyo ... nhà thầu Hàn Quốc như Hanshi, Hanyou, Maeda cũng như rất nhà thầu lớn của Việt nam như Thăng Tiến, NSN, Sao Bắc, TST, HPE,...
.