chất lượng khí nito

nito[1]
CUNG CẤP MÁY TẠO KHÍ NITƠ CHUYÊN NGHIỆP, GIAO HÀNG TRÊN CẢ NƯỚC TÍNH CHẤT KHÍ NITƠ( N2): Nitơ là một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn các nguyên tố có ký hiệu N và số nguyên tử bằng 7. Ở điều kiện bình thường nó là một chất khí không màu, không mùi, không vị và khá...
.