PT Panasonic

imt-pn-1650
Tên  công ty: PT Panasonic
Địa chỉ: Indonesia, Batam
Model: IMT-PN 1650
Lưu lượng: 37 Nm3/hr
Độ tinh khiết: 99.5%
Dùng cho: Blanketing
imt-pn-1650https://maynito.com.vn/wp-content/uploads/2016/12/IMT-PN-1650.jpg

 

 

Related Posts:

imt-pn-1650-2

Kirsten Soldering

Tên  công ty: Kirsten Soldering Địa chỉ: Malaysia Model: IMT-PN...

may-nio-imt-pn-2000

Mitsui Chemicals

Tên  công ty: Mitsui Chemicals Địa chỉ: Singapore Model: IMT-PN...

may-nio-imt-pn-2000

Kulicke & Soffa

Tên  công ty: Kulicke & Soffa Địa chỉ: Singapore Model:...

.