Mitsui Chemicals

may-nio-imt-pn-2000
Tên  công ty: Mitsui Chemicals
Địa chỉ: Singapore
Model: IMT-PN 1550
Lưu lượng: 6.3 Nm3/hr
Độ tinh khiết: 99.99%
Dùng cho: Thí nghiệm
may-nio-imt-pn-2000

 

 

Related Posts:

imt-pn-1650

PT Panasonic

Tên  công ty: PT Panasonic Địa chỉ: Indonesia, Batam Model:...

may-nio-imt-pn-2000

Kulicke & Soffa

Tên  công ty: Kulicke & Soffa Địa chỉ: Singapore Model:...

imt-pn-8000

Vinamilk

Tên  công ty: Vinamilk Địa chỉ: Việt Nam Model: IMT-PN 8000...

.