Kulicke & Soffa

may-nio-imt-pn-2000
Tên  công ty: Kulicke & Soffa
Địa chỉ: Singapore
Model: IMT-PN 2000
Lưu lượng: 63 Nm3/hr
Độ tinh khiết: 99.5%
Dùng cho: Blanketing
may-nio-imt-pn-2000

 

 

Related Posts:

imt-pn-8000

Vinamilk

Tên  công ty: Vinamilk Địa chỉ: Việt Nam Model: IMT-PN 8000...

imt-pn-1650-2

Kirsten Soldering

Tên  công ty: Kirsten Soldering Địa chỉ: Malaysia Model: IMT-PN...

may-nio-imt-pn-2000

Mitsui Chemicals

Tên  công ty: Mitsui Chemicals Địa chỉ: Singapore Model: IMT-PN...

.