Kirsten Soldering

imt-pn-1650-2
Tên  công ty: Kirsten Soldering
Địa chỉ: Malaysia
Model: IMT-PN 1650
Lưu lượng: 11.65 Nm3/hr
Độ tinh khiết: 99.99%
Dùng cho: Thí nghiệm
may-nio-imt-pn-2000

 

 

Related Posts:

imt-pn-1650

PT Panasonic

Tên  công ty: PT Panasonic Địa chỉ: Indonesia, Batam Model:...

may-nio-imt-pn-2000

Mitsui Chemicals

Tên  công ty: Mitsui Chemicals Địa chỉ: Singapore Model: IMT-PN...

may-nio-imt-pn-2000

Kulicke & Soffa

Tên  công ty: Kulicke & Soffa Địa chỉ: Singapore Model:...

.