Máy IMT PN PAN

  • Máy tạo khí Nitơ Inmatec Model PAN

    IMT PN PAN

    Máy tạo khí Nitơ Inmatec Model PAN (IMT PN PAN) tạo ra khí Nitơ có độ tinh khiết cực cao ( 99,9999%) với độ ổn định và lâu dài.

    Máy tạo khí Nitơ Inmatec với công nghệ PAN ( Power As Needed) được đánh giá là một trong những máy tạo khí Nitơ có hiệu suất và hiệu quả nhất trên thế giới.

.