Máy IMT MN

  • máy tạo khí nito IMT MN

    IMT MN

    Dòng sản phẩm IMT MN khác có khả năng sản xuất nitơ cho các lĩnh vực ứng dụng đa dạng nhất với công nghệ màng lọc đã được chứng minh và kết cấu nhỏ gọn cũng như cung cấp khí nén thấp.

.