Khách hàng của chúng tôi

imt-pn-8000
Tên  công ty: Vinamilk Địa chỉ: Việt Nam Model: IMT-PN 8000 Lưu lượng: 378 Nm3/hr Độ tinh khiết: 99.9% Ngành: Thực phẩm    
imt-pn-1650-2
Tên  công ty: Kirsten Soldering Địa chỉ: Malaysia Model: IMT-PN 1650 Lưu lượng: 11.65 Nm3/hr Độ tinh khiết: 99.99% Dùng cho: Thí nghiệm    
may-nio-imt-pn-2000
Tên  công ty: Mitsui Chemicals Địa chỉ: Singapore Model: IMT-PN 1550 Lưu lượng: 6.3 Nm3/hr Độ tinh khiết: 99.99% Dùng cho: Thí nghiệm    
imt-pn-1650
Tên  công ty: PT Panasonic Địa chỉ: Indonesia, Batam Model: IMT-PN 1650 Lưu lượng: 37 Nm3/hr Độ tinh khiết: 99.5% Dùng cho: Blanketing https://maynito.com.vn/wp-content/uploads/2016/12/IMT-PN-1650.jpg    
may-nio-imt-pn-2000
Tên  công ty: Kulicke & Soffa Địa chỉ: Singapore Model: IMT-PN 2000 Lưu lượng: 63 Nm3/hr Độ tinh khiết: 99.5% Dùng cho: Blanketing    
.