201611181719597975_po-poc31

IMT POC

0 Review(s)
in stock

QUICK OVERVIEW

Hệ thống máy tạo khí oxy IMT POC là một máy tạo khí oxy nhỏ di động với công suất lên đến 1,2 m² / h oxy và độ tinh khiết lên đến 93,0%.

Tag: .

Mô tả

IMT POC: Plug & play oxy “tất cả trong một”

Hệ thống máy tạo khí oxy IMT POC là một máy tạo khí oxy nhỏ di động với công suất lên đến 1,2 m² / h oxy và độ tinh khiết lên đến 93,0%. Với máy nén tích hợp, oxy được cung cấp trực tiếp và linh hoạt cho các lĩnh vực ứng dụng khác nhau.

Hệ thống oxy IMT POC ngày càng được sử dụng rộng rãi để cung cấp oxy y tế.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “IMT POC”

.